ΣΑΝΤΑΝΑ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ

5 Μαρτίου 2018

Τρεις εβδομάδες με πατερίτσες ο Ουάνσινγκτον

Σοβαρό πρόβλημα διαπιστώθηκε στον Σαντάνα Ουάσινγκτον ο οποίος έχει οστικό οίδημα μεταταρσίου