19η Μαϊου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων

19η Μαϊου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων

Ξηρανθήτω ημίν ο λάρυγξ εάν επιλαθώμεθά σου ω Πάτριος Ποντία γη. (Λεωνίδας Ιασονίδης) Να ξεραίνεται η γούλα μ’ αν ανασπάλλω την πατρίδα μ’, τον Πόντον (Κώστας Π. Μαυρόπουλος)
read more