ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης της ΚΑΕ Πανιώνιος

Η ΚΑΕ Πανιώνιος προσκαλεί τους μετόχους της ΚΑΕ για την τακτική συνέλευση στις 8/11 και ώρα 10:00 π.μ