ΜΠΑΣΚΕΤ

Στις 25 Ιουνίου η γενική συνέλευση μετόχων της ΚΑΕ Πανιώνιος BIKOΣ COLA

0
Ανακοινώθηκε και επίσημα η γενική συνέλευση της ΚΑΕ Πανιώνιος Βίκος Cola

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΙΚΟΣ COLA, αποφασίζει να συγκαλέσει την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, την Δευτέρα 25/6/2018 και ώρα 10.10 πμ στον χώρο του Δημοτικού Γυμναστηρίου (διεύθυνση: Αρτάκης και Εθνικής Στέγης 14, Νέα Σμύρνη) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ελεγχόμενη χρήση.
3. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τα αντιστοιχα δικαιολογητικά στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η σύνθεση της επιτροπής του γυναικείου μπάσκετ

Previous article

Τα goal του Φιορίν Ντουρμισάι στον Πανιώνιο 2017-2018 (Vid)

Next article
Login/Sign up