ΜΠΑΣΚΕΤ

Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης της ΚΑΕ Πανιώνιος

0

Η ΚΑΕ Πανιώνιος προσκαλεί τους μετόχους της ΚΑΕ για την τακτική συνέλευση στις 8/11 και ώρα 10:00 π.μ

Μετά τις διοικητικές και αγωνιστικές αλλαγές της ΚΑΕ Πανιώνιος πάμε σε μια τακτική γενική συνέλευση που πιστεύουμε ότι θα ειπωθούν πολλά από κόσμο που θα συμμετάσχει σε αυτή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ – Ν. Σμύρνης ΚΑΕ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο 2190/1920, το νόμο 2725/1999 και το καταστατικό της εταιρείας και μετά την απόφαση της 18/10/2018 του ΔΣ της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι σε τακτική γενική συνέλευση την Πέμπτη 8/11/2018 και ώρα 10.00 πμ στο Κλειστό Νέας Σμύρνης – Δημοτικό Γυμναστήριο ( Αρτάκης και Εθνικής Στέγης , Νέα Σμύρνη) με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εξέταση της πορείας της εταιρείας, και

2. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων.
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί η απαρτία του 20% του μετοχικού κεφαλαίου (σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού), θα γίνει επαναληπτική γενική συνέλευση την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς νεότερη πρόσκληση.

Νέα Σμύρνη, 18/10/2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Χουγκάζ: “Ας παραμείνουμε δίπλα στην ομάδα μέχρι τέλους”

Previous article

Βόλεϊ Ανδρών Πανιώνιος-Καλαμάτα από το NstvLive σε Live Streaming

Next article
Login/Sign up