ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ

Ο ερασιτέχνης ανακοίνωσε τα 144 μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου

0

Σήμερα ήταν η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής των οφειλών των μελών του ερασιτέχνη έτσι ώστε να έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές της 19ης Απριλίου

Ο ερασιτέχνης Πανιώνιος εξέδωσε ανακοίνωση με τα 144 μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Με βάση το καταστατικό του Συλλόγου και τον ισχύοντα αθλητικό νόμο ανακοινώνουμε τον πίνακα των μελών μας που έχουν δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες της 19/04/2021

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΑΒ***** ΔΗ***** ΟΔ*****
2 ΑΓ***** ΑΝ***** ΣΠ*****
3 ΑΓ***** ΓΕ***** ΕΥ*****
4 ΑΝ***** ΑΝ***** ΑΘ*****
5 ΑΝ***** ΕΥ***** ΠΑ*****
6 ΑΝ***** ΜΑ*****-ΓΑ***** ΚΩ*****
7 ΑΝ***** ΝΙ***** ΑΝ*****
8 ΑΝ***** ΣΠ***** ΔΗ*****
9 ΑΠ***** ΣΤ***** ΙΩ*****
10 ΑΤ***** ΒΑ***** ΣΤ*****
11 ΒΑ***** ΑΝ***** ΑΡ*****
12 ΒΑ***** ΓΕ***** ΕΥ*****
13 ΒΑ***** ΚΥ***** ΑΠ*****
14 ΒΑ***** ΧΡ***** ΕΜ*****
15 ΒΕ***** ΓΕ***** ΔΗ*****
16 ΒΕ***** ΝΙ***** ΒΑ*****
17 ΒΛ***** ΔΗ***** ΛΑ*****
18 ΒΛ***** ΜΑ***** ΓΕ*****
19 ΒΟ***** ΧΡ***** ΕΜ*****
20 ΓΑ***** ΑΠ***** ΞΕ*****
21 ΓΙ***** ΙΩ***** ΔΗ*****
22 ΓΙ***** ΚΩ***** ΗΛ*****
23 ΓΚ***** ΑΝ***** ΧΡ*****
24 ΓΚ***** ΕΙ***** ΧΡ*****
25 ΓΚ***** ΚΩ***** ΧΑ*****
26 ΓΚ***** ΠΑ***** ΕΥ*****
27 ΓΟ***** ΣΤ***** ΔΗ*****
28 ΔΑ***** ΚΩ***** ΑΝ*****
29 ΔΑ***** ΝΙ***** ΓΕ*****
30 ΔΑ***** ΠΕ***** ΑΝ*****
31 ΔΕ***** ΕΛ***** ΑΛ*****
32 ΔΕ***** ΘΕ***** ΑΛ*****
33 ΔΕ***** ΣΠ***** ΕΥ*****
34 ΔΗ***** ΚΩ***** ΜΙ*****
35 ΔΙ***** ΙΩ***** ΕΥ*****
36 ΔΟ***** ΜΙ***** ΕΥ*****
37 ΔΡ***** ΔΗ***** ΠΑ*****
38 ΖΑ***** ΑΝ***** ΝΙ*****
39 ΖΑ***** ΓΕ***** ΚΩ*****
40 ΖΑ***** ΝΙ***** ΑΝ*****
41 ΖΕ***** ΚΩ***** ΔΗ*****
42 ΖΟ***** ΠΑ***** ΕΜ*****
43 ΖΩ***** ΚΩ***** ΛΑ*****
44 ΘΕ***** ΔΗ***** ΧΑ*****
45 ΘΕ***** ΔΗ***** ΒΑ*****
46 ΘΕ***** ΚΩ***** ΘΕ*****
47 ΙΩ***** ΜΙ***** Ζ*****-Π*****
48 ΚΑ***** ΑΘ***** ΧΑ*****
49 ΚΑ***** ΓΕ***** ΑΝ*****
50 ΚΑ***** ΓΕ***** ΖΗ*****
51 ΚΑ***** ΔΗ***** ΠΑ*****
52 ΚΑ***** ΙΩ***** ΓΕ*****
53 ΚΑ***** ΙΩ***** ΓΕ*****
54 ΚΑ***** ΝΙ***** ΕΜ*****
55 ΚΑ***** ΣΠ***** ΗΛ*****
56 ΚΑ***** ΣΤ***** ΑΛ*****
57 ΚΑ***** ΧΡ***** ΚΩ*****
58 ΚΕ***** ΙΩ***** ΜΙ*****
59 ΚΙ***** ΕΜ***** ΣΤ*****
60 ΚΟ***** ΑΛ***** ΝΙ*****
61 ΚΟ***** ΓΕ***** ΑΡ*****
62 ΚΟ***** ΔΙ***** ΜΙ*****
63 ΚΟ***** ΙΩ***** ΘΕ*****
64 ΚΟ***** ΙΩ***** ΦΙ*****
65 ΚΟ***** ΠΑ***** ΝΙ*****
66 ΚΩ***** ΓΕ***** ΧΡ*****
67 ΚΩ***** ΦΩ***** ΒΑ*****
68 ΛΑ***** ΒΑ***** ΑΛ*****
69 ΛΑ***** ΙΩ***** ΓΕ*****
70 ΛΑ***** ΦΩ***** ΧΑ*****
71 ΛΙ***** ΚΩ***** ΑΡ*****
72 ΜΑ***** ΕΥ***** ΕΥ*****
73 ΜΑ***** ΗΛ***** ΝΙΚ*****
74 ΜΑ***** ΛΑ***** ΡΙ*****
75 ΜΑ***** ΜΑ***** ΔΗ*****
76 ΜΑ***** ΜΙ***** ΓΡ*****
77 ΜΕ***** ΝΙ***** ΓΕ*****
78 ΜΙ***** ΑΡ***** ΗΛ*****
79 ΜΙ***** ΗΛ***** ΓΕ*****
80 ΜΙ***** ΗΛ***** ΑΡ*****
81 ΜΙ***** ΝΙ***** ΧΡ*****
82 ΜΟ***** ΑΝ***** ΝΤ*****
83 ΜΟ***** ΓΕ***** ΝΙ*****
84 ΜΠ***** ΔΗ***** ΣΤ*****
85 ΜΠ***** ΔΗ***** ΝΙ*****
86 ΜΠ***** ΗΛ***** ΔΗ*****
87 ΜΠ***** ΚΩ***** ΙΩ*****
88 ΜΠ***** ΚΩ***** ΚΩ*****
89 ΜΠ***** ΠΕ***** ΔΗ*****
90 ΜΠ***** ΣΤ***** ΠΑ*****
91 ΝΤ***** ΘΕ***** ΑΙ*****
92 ΞΕ***** ΓΕ***** ΑΡ***** ΜΑ***** ΑΝ*****
93 ΟΛ***** ΕΜ***** ΝΙ*****
94 ΠΑ***** ΔΗ***** ΘΩ*****
95 ΠΑ***** ΕΛ***** ΣΩ*****
96 ΠΑ***** ΚΩ***** ΓΕ*****
97 ΠΑ***** ΚΩ***** ΔΗ*****
98 ΠΑ***** ΣΟ***** ΝΙ*****
99 ΠΑ***** ΧΑ***** ΔΗ*****
100 ΠΑ***** ΧΡ***** ΑΝ*****
101 ΠΕ***** ΚΩ***** ΓΕ*****
102 ΠΕ***** ΣΩ***** ΙΩ*****
103 ΠΡ***** ΤΣ***** ΙΩ*****
104 ΡΕ***** ΓΕ***** ΙΩ*****
105 ΣΑ***** ΘΕ***** ΙΩ*****-ΕΥ*****
106 ΣΑ***** ΛΑ***** ΚΩ*****
107 ΣΑ***** ΜΙ***** ΝΙ*****
108 ΣΑ***** ΠΑ***** ΔΗ*****
109 ΣΑ***** ΠΟ***** ΙΩ*****
110 ΣΙ***** ΒΑ***** ΑΝ*****
111 ΣΚ***** ΑΓ***** ΓΕ*****
112 ΣΚ***** ΓΕ***** ΑΡ*****
113 ΣΚ***** ΚΥ***** ΔΗ*****
114 ΣΟ***** ΕΥ***** ΕΜ*****
115 ΣΟ***** ΧΡ***** ΑΡ*****
116 ΣΠ***** ΙΩ***** ΠΕ*****
117 ΣΤ***** ΓΕ***** ΠΑ*****
118 ΣΥ***** ΓΕ***** ΔΗ*****
119 ΣΩ***** ΑΝ***** ΓΕ*****
120 ΣΩ***** ΣΩ***** ΤΡ*****
121 ΤΖ***** ΕΥ***** ΣΕ*****
122 ΤΙ***** ΠΑ*****-ΑΧ***** ΑΠ*****
123 ΤΡ***** ΚΩ***** ΓΕ*****
124 ΤΣ***** ΓΕ***** ΠΕ*****
125 ΤΣ***** ΕΜ***** ΙΩ*****
126 ΤΣ***** ΘΩ***** ΚΩ*****
127 ΤΣ***** ΜΑ***** ΓΕ*****
128 ΤΣ***** ΠΑ***** ΣΠ*****
129 ΤΣ***** ΠΑ***** ΝΙ*****
130 ΦΑ***** ΕΜ***** ΣΤ*****
131 ΦΑ***** ΟΛ***** ΗΛ*****
132 ΦΕ***** ΑΝ***** ΝΙ*****
133 ΦΙ***** ΦΙ***** ΠΑ*****
134 ΦΡ***** ΜΙ***** ΓΕ*****
135 ΦΡ***** ΝΙ***** ΧΑ*****
136 ΦΡ***** ΝΙ***** ΓΕ*****
137 ΧΑ***** ΓΑ***** ΣΠ*****-ΑΜ*****
138 ΧΑ***** ΔΗ***** ΧΡ*****
139 ΧΑ***** ΕΥ***** ΝΑ*****
140 ΧΑ***** ΝΙ***** ΚΩ*****
141 ΧΑ***** ΝΙ***** ΔΙ*****
142 ΧΡ***** ΒΑ***** ΠΑ*****
143 ΧΡ***** ΠΑ***** ΒΑ*****
144 ΨΑ***** ΑΓ***** ΒΑ*****

15 χρόνια προσφορά ζωής από τους Πάνθηρες

Previous article

Επιστρέφει στους αγωνιστικούς χώρους η Γ’ Εθνική

Next article
Login/Sign up