ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επικαιροποιημένη ανακοίνωση Δ/νσης Αδειοδότησης της ΕΠΟ

0

Η δ/νση αδειοδότησης της ΕΠΟ, εξέδωσε επικαιροποιημένη ανακοίνωση για τις ΠΑΕ που ιδρύονται με την ίδια ή ανάλογη επωνυμία καθώς και το ίδιο ή ανάλογο σήμα και χρώματα

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ

Σε συμφωνία με το Παράρτημα I, Άρθρα 4, 5 του ΚΑΠ και το Άρθρο 45 του Κανονισμού Αδειοδότησης «κάθε νέα Π.Α.Ε., που ιδρύεται (με την ίδια ή ανάλογη επωνυμία και το ίδιο ή ανάλογο σήμα και χρώματα) ευθύνεται για τις ποδοσφαιρικές οφειλές σε ποσοστό 50% αυτών, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την Π.Α.Ε. που υποβιβάστηκε και έχει τεθεί σε εκκαθάριση».

Βάσει των παραπάνω, καλούνται οι πιστωτές των εταιρειών που εμπίπτουν στην εν λόγω διάταξη να γνωστοποιήσουν στην Διεύθυνση Αδειοδότησης τις υφιστάμενες οφειλές προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά (τελεσίδικες αποφάσεις δικαιοδοτικών οργάνων, συμφωνίες διακανονισμού/εκχώρησης, κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, εντολές πληρωμής κλπ). Κατόπιν απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, η καταληκτική ημερομηνία για την γνωστοποίηση των οφειλών παρατείνεται έως τις 15 Φεβρουαρίου 2021.

Yπενθυμίζεται ότι με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ τον Σεπτέμβριο 2019, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 36, παρ. 4 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας έχει άμεση ισχύ, διευκρινίστηκαν τα εξής:

Από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016-17 και εφεξής, σε περίπτωση που ΠΑΕ υποβιβάζεται και τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης τότε η νέα ΠΑΕ διαδέχεται την υπό εκκαθάριση ΠΑΕ και υπεισέρχεται ως προς τις υποχρεώσεις στη θέση της υπό εκκαθάριση ΠΑΕ. Έτσι, οι υπό σύσταση ΠΑΕ θα ευθύνονται για τις οφειλές του Άρθρου 4 του Παραρτήματος Α’ του Κ.Α.Π στην περίπτωση που υποβιβάστηκαν από την αγωνιστική περίοδο 2016-17 και εφεξής, ενώ ως υποχρεώσεις/ οφειλές νοούνται εκείνες, των οποίων η γενεσιουργός αιτία ανάγεται σε χρόνο έως και την θέση της ΠΑΕ σε εκκαθάριση, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων.

Χάντμπολ – Διακοπή συνεργασίας

Previous article

Ξεκινούν οι ομαδικες προπονήσεις στη Νέα Σμύρνη

Next article
Login/Sign up